Các thuật ngữ trong phần mềm CRM

Bạn đã sử dụng CRM để quản lý thông tin giao dịch với khách hàng, vậy bạn đã hiểu rõ các danh từ được dùng trong các chức năng của phần mềm. bài viết này:

Xem thêm »

Xu hướng của CRM trong năm 2018

Phần mềm CRM đang được phát triển và thay đổi. Đây là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất, mang lại sự đổi mới và đơn giản hóa của hàng nghìn người sử dụng và doanh nghiệp.

Xem thêm »