Tài khoản công ty:

Tài khoản số: 1848-973-89

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoàng Phú

Mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số – Chi nhánh Hà Thành


Tài khoản cá nhân:

Tài khoản số: 0358-1512-801

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Toán

Mở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPB


Tài khoản số: 1161-0000-3626-88

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Toán

Mở tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – BIDV