Teamwork-smartapp

Team chúng tôi

Những thành viên tiêu biểu trong nhóm chúng tôi

Toán Nguyễn - Chuyên gia tư vẫn

Toán Nguyễn - Chuyên gia tư vẫn

Với 14 năm kinh nghiệm tư vấn - triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp như: quản lý nhân sự, CRM, thiết kế Website

Giao Nguyễn - Phụ trách nội dung

Giao Nguyễn - Phụ trách nội dung

Biên dịch & phụ trách nhóm nội dung, duyệt bài viêt từ các nguồn, kinh nghiệm tìm kiếm, khai thác thị trường nước ngoài như Mỹ, Canada,... về mobiapp, website,...