Website học viện

Website giới thiệu học viện đào tạo

5/5

Mẫu website giới thiệu về học viện đào tạo kỹ năng mềm. Các chức năng và danh mục bao gồm:

Mẫu này có thể phù hợp với các loại hình doanh nghiệp khác, gồm:

Giới thiệu dịch vụ

Bán dịch vụ online

Website học viện

Tương thích các thiết bị smartphone

Chế độ responsive màn hình với các thiết bị thông minh như Smartphone, Ipad

Phù hợp với nhiều loại web

Mẫu này được xây dựng phù hợp với nhiều loại khách hàng khác nhau, từ cá nhân đến doanh nghiệp

Nâng cấp dễ dàng

Các website được thiết kế độc lập và dễ dàng nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu nâng cấp mới

Kết nối với công cụ quản lý khác

Các tùy chọn nâng cao giúp kết nối với công cụ khác, như: quản  lý bán hàng đa kênh  – OmniChannel Retailing

Xem trang web mẫu giới thiệu học viện đào tạo kỹ năng mềm

Hãy click vào nút "Xem trang Demo" ở bên cạnh

Các mẫu web khác
Website bán hàng

Website bán hàng Emart Classic

 5/5 Mẫu website bán hàng. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Sản phẩm nổi bật Sản phẩm khuyến

Website bán hàng

Website bán hàng E-mart Elegant

 5/5 Mẫu website bán hàng. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Sản phẩm nổi bật Sản phẩm khuyến

Website giới thiệu nhà hàng

Website giới thiệu nhà hàng

 5/5 Mẫu website giới thiệu về học viện đào tạo kỹ năng mềm. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner

Website giới thiệu Studio

Website giới thiệu Studio

 5/5 Mẫu website giới thiệu về dịch vụ chụp ảnh, phòng chụp ảnh & cho thuê khung cảnh quay phim. Các chức năng và