Website giới thiệu Studio

Website giới thiệu Studio

5/5

Mẫu website giới thiệu về dịch vụ chụp ảnh, phòng chụp ảnh & cho thuê khung cảnh quay phim. Các chức năng và danh mục bao gồm:

Mẫu này có thể phù hợp với các loại hình doanh nghiệp khác, gồm:

Giới thiệu dịch vụ

Bán dịch vụ online

Tương thích các thiết bị smartphone

Chế độ responsive màn hình với các thiết bị thông minh như Smartphone, Ipad

Phù hợp với nhiều loại web

Mẫu này được xây dựng phù hợp với nhiều loại khách hàng khác nhau, từ cá nhân đến doanh nghiệp

Nâng cấp dễ dàng

Các website được thiết kế độc lập và dễ dàng nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu nâng cấp mới

Kết nối với công cụ quản lý khác

Các tùy chọn nâng cao giúp kết nối với công cụ khác, như: quản  lý bán hàng đa kênh  – OmniChannel Retailing

Xem trang web mẫu giới thiệu studio

Hãy click vào nút "Xem trang Demo" ở bên cạnh

Các mẫu web khác
Website thiết kế - kiến trúc

Website gIới thiệu về kiến trúc – thiết kế

 5/5 Mẫu website giới thiệu về dịch vụ chụp ảnh, phòng chụp ảnh & cho thuê khung cảnh quay phim. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Chúng tôi

Website bán hàng

Website bán hàng Emart Classic

 5/5 Mẫu website bán hàng. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Sản phẩm nổi bật Sản phẩm khuyến mại Tin tức Thông tin liên hệ Các chuyên mục

Website bán hàng

Website bán hàng E-mart Elegant

 5/5 Mẫu website bán hàng. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Sản phẩm nổi bật Sản phẩm khuyến mại Tin tức Thông tin liên hệ Các chuyên mục

Website giới thiệu nhà hàng

Website giới thiệu nhà hàng

 5/5 Mẫu website giới thiệu về học viện đào tạo kỹ năng mềm. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Giới thiệu các giảng viên Các khóa học Cảm

Website học viện

Website giới thiệu học viện đào tạo

 5/5 Mẫu website giới thiệu về học viện đào tạo kỹ năng mềm. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Giới thiệu các giảng viên Các khóa học Cảm

Website giới thiệu Studio

Website giới thiệu Studio

 5/5 Mẫu website giới thiệu về dịch vụ chụp ảnh, phòng chụp ảnh & cho thuê khung cảnh quay phim. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Tác phẩm

Website giới thiệu viện nghiên cứu công nghệ

Website giới thiệu viện nghiên cứu công nghệ

 5/5 Mẫu website giới thiệu về viện nghiên cứu công nghệ. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Giới thiệu Các lĩnh vực chính kết nối nhận tin Thông

Website giới thiệu công ty nhựa

Website giới thiệu lĩnh vực đồ nhựa

 5/5 Mẫu website giới thiệu về công ty chuyên kinh doanh sản phẩm nhựa. Các chức năng và danh mục bao gồm: Trang chủ Banner slidershow Các nhóm sản phẩm chính Giới thiệu về