Các gói dịch vụ

Hãy lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu của quý khách

Web hosting

Gói Basic

VNĐ 90
000
/Tháng
 • Dung lượng: 4GB
 • Băng thông: không giới hạn
 • Support: Basic

Gói Bussiness

VNĐ 145
000
Tháng
 • Dung lượng: 7GB
 • Băng thông: không giới hạn
 • Support Premium
Đề xuất

Gói Ecommerce

VNĐ 299
000
Tháng
 • Dung lượng: 15GB
 • Băng thông: không giới hạn
 • Support: Premium

Mail hosting

Email Pro 1

VNĐ 55
000
/Tháng
 • Dung lượng: 6GB
 • Địa chỉ email: 6
 • Email forwarder: 6

Email Pro 2

VNĐ 105
000
/Tháng
 • Dung lượng: 12GB
 • Địa chỉ email: 25
 • Email forwarder: 25

Email Pro 3

VNĐ 185
000
/Tháng
 • Dung lượng: 25GB
 • Địa chỉ email: 55
 • Email forwarder: 55