Chức năng chính

Quản lý giao diện

Chỉnh sửa giao diện từng trang và chi tiết từng mục

Quản lý Order

Theo dõi các đơn đặt hàng qua phần mềm

Quản lý danh mục

Thêm, xóa, sửa các danh mục nhóm sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Thêm mới, xóa, sửa sản phẩm đang bán

Website thương mại điện tử trên Bitrix24

Giao diện mẫu

Chỉ trong 5 phút, bạn đã xây dựng được một trang web thương mại điện tử với đầy đủ chức năng trên nền tảng Bitrix24

Nếu bạn cần hỗ trợ?

Kết nối với CRM

Chat online

Và nhiều hơn nữa

Author spotlight

Respect forming clothes do in he. Course so piqued no an by appear. Themselves reasonable pianoforte so motionless he as difficulty be. Abode way begin ham there power whole. Do unpleasing indulgence impossible to conviction. Suppose neither evident welcome it at do civilly uncivil. 

Iven Margolis

Readers say

Learning techniques to banish negative emotions and the distractions surrounding us in a consumer society which take me off the path to life.

Paul Smith

I’ve been helped immensely just by reading the first chapter. I embrace the focus on living the Stoic philosophy and more.

Martha Hoax

Quý khách có những câu hỏi cần được giải đáp?

Hãy gọi điện hoặc
Gửi mail cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách trong thời gian sớm nhất. 

Thời gian làm việc từ 08:00 – 17:30 hàng ngày (trừ ngày lễ & chủ nhật)