Việc xóa thông tin về bình luận

Mục bình luận tại website smartapp.edu.vn là nơi để đóng góp & chia sẻ kiển thức theo hướng tích cực, các  thành viên có thể tự ý đăng thông tin lên website. Vì vậy, để chuyên mục bình luận tại mỗi bài viết được rõ ràng & hữu ích cho học hỏi. Chúng tôi sẽ xóa các bình luận với nội dung như sau:

– Thông tin viết giống nhau lặp đi lặp lại, nội dung không rõ ràng

– Thông tin không liên quan gì đến nội dung của bài viết, dịch vụ cần bình luận.

– Những đoạn mã lệnh lập trình, script có hại.

– Thông tin mang tính xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư, bài xích, gây tổn thương đến người khác.

– Thông tin có liên quan đến các hành vi tội phạm, chính trị, tôn giáo, những việc nguy hiểm

– Nhưng thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

– Thông tin mang tính trục lợi, thương mại cá nhân, tuyên truyền quảng cáo.

– Những thông tin khác mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp để đăng lên web.

(Trường hợp khách hàng vẫn đăng những thông tin như trên chúng tôi sẽ khóa quyền bình luận của khách lại, mong quý khách thông cảm và lưu ý để tránh trường hợp phát sinh.).